Invoering rijbewijsplicht voor M.M.B.S. voertuigen.

 
Een aantal verzekeraars eisen rijbewijsplicht voor motorrijtuigen met beperkte snelheid per 1 juli 2015. ( zogenaamde M.M.B.S. auto) Mocht u zo'n voertuig bezitten, kunt u ons raadplegen.