Leven

waarom een levensverzekering ?

Wat is een levensverzekering?
De meest eenvoudige uitleg van een levensverzekering is: u betaalt nu premie en later keren we een bedrag uit. Wie de uitkering ontvangt hangt af van degene die daarvoor is aangewezen. Het bedrag kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de aflossing van een hypotheek of voor de aanvulling van het (nabestaanden)pensioen.


Verschillende soorten levensverzekeringen
Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen. Sommige verzekeringen keren uit als de verzekerde op een bepaalde datum leeft. Andere verzekeringen keren juist uit als de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt. En weer andere verzekeringen keren uit als de verzekerde in leven is of eerder overlijdt.