Advies

Vanaf 1 januari 2013 betaalt de consument direct aan de financiële dienstverlener.
Provisieverbod per 1 januari 2013 
 
Een aantal financiële affaires, zoals de aandelenlease - constructies en de woekerpolissen/hypotheken heeft er toe geleid dat de wetgever goed is gaan kijken naar de beloning die aanbieders aan financieel dienstverleners verstrekten voor de verkoop van hun producten. De afgelopen jaren zijn de regels ten aanzien van de provisies aangescherpt. De aanscherping van de provisieregels hebben betrekking op de passendheid, de betaalwijze en de transparantie van de provisie.
 
Vanaf 1 januari 2013 betaalt de consument direct aan de financiële dienstverlener voor financieel advies en bemiddeling bij financiële producten.
 
De financieel dienstverlener stuurt zijn klant voortaan een rekening voor zijn werkzaamheden bij advies en bemiddeling. Dit kan een vooraf afgesproken vast bedrag zijn, maar ook een tarief per uur. Hierover moeten adviseurs en bemiddelaars zelf redelijke afspraken maken met hun klanten.
 
Het provisieverbod geldt voor: 
  • hypothecaire kredieten; 
  • betalingsbeschermers;
  • overlijdensrisicoverzekeringen;
  • individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
  • uitvaartverzekeringen; 
  • dienstverlening onder het Nationaal Regime;
  • complexe producten.
Het provisieverbod geldt voor adviseurs, bemiddelaars en aanbieders van financiële producten en dienstverleners onder het nationaal regime MiFID. Het direct writing kanaal van aanbieders moet de advies- en distributiekosten apart van de kosten van het product in rekening gaan brengen.
 
Het provisieverbod zal gelden voor overeenkomsten die zijn aangegaan op of na inwerkingtreding van het provisieverbod. Voor de overeenkomsten die voor de datum van inwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit zijn gesloten, geldt dat de gemaakte afspraken tussen consumenten of cliënten en aanbieders, adviseurs of bemiddelaars niet zullen worden aangetast door de nieuwe provisieregels.
 

LET OP ! Advies kost geld

 
Aftrekbaarheid arbeidsongeschiktheids- en lijfrenteverzekeringen.
 
De beloning aan het intermediair ter zake van het afsluiten/verlengen van een lijfrente– of arbeidsongeschiktheids-verzekering is per 1 januari 2013 niet meer aftrekbaar.
 
Door het provisieverbod worden alle beloningen transparant gemaakt en uit onder andere de premies gehaald. Dat biedt tevens de mogelijkheid om ook de aftrekbaarheid van rechtstreeks aan assurantietussenpersonen betaalde beloningen af te schaffen en de aftrek toe te spitsen op de zuivere premie waarmee de inkomensvoorziening (lijfrente / arbeidsongeschiktheidsrente) opgebouwd wordt. Die aftrek was uitsluitend opgenomen omdat het in situaties waarin deze beloningen deel uitmaakten van de premie niet mogelijk was deze beloningen te onderscheiden van de overige elementen van de premie. Nu de beloning verplicht afzonderlijk in rekening moet worden gebracht, is er derhalve geen reden meer om de aftrekbaarheid in stand te houden.
 
Ondernemingen werkzaam in de financiële dienstverlening dienen consumenten, cliënten en deelnemers zorgvuldig te behandelen. Dit zal onder andere geborgd moeten worden in de bedrijfsvoering, waaronder de adviespraktijk maar ook het beloningsbeleid. Het beloningsbeleid moet waarborgen dat interne beloningen niet leiden tot onzorgvuldige behandeling van klanten. Een beheerst beloningsbeleid ziet hier op toe.
 
Het beheerst beloningbeleid geldt voor alle personen binnen de onderneming indien hun werkzaamheden en de beloning hiervan een risico vormen voor het niet zorgvuldig behandelen van uw klanten. De regels van beheerst beloningsbeleid zijn van toepassing op alle beloningstructuren en beloningscomponenten.
 
Om te komen tot een beheerst beloningsbeleid, gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten, moet een financiële dienstverlener de volgende stappen zetten.